Có 1 kết quả :

Phương Nguyên và Tuấn Sơn bên mô hình tự động chăm sóc vườn rau Ảnh: PV

Sáng tạo giúp ích cuộc sống từ trên ghế nhà trường

TP - Gần 300 đề tài nghiên cứu khoa học của 700 sinh viên, học sinh Đà Nẵng tại Hội nghị Nghiên cứu khoa học và Triển lãm sản phẩm công nghệ (Techshow BKDN 2021) đã tạo đột phá mới về sự sáng tạo, thể hiện trách nhiệm cao với xã hội ngay từ trên ghế nhà trường.