Có 2 kết quả :

Những mẫu xe có chất lượng tốt nhất theo từng phân khúc năm 2018

Những mẫu xe có chất lượng tốt nhất năm 2018

TPO - Đối với các mẫu xe mới, chất lượng ban đầu rất quan trọng, nó được tính trong vòng 90 ngày sử dụng xe. Dưới đây là 20 mẫu xe có chất lượng ban đầu tốt nhất theo đánh giá của J.D. Power theo từng phân khúc.