EVNGENCO3 đào tạo chuyển đổi số

0:00 / 0:00
0:00
Chương trình đào tạo chuyển đổi, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số cho các lãnh đạo, cán bộ Tổng công ty và lãnh đạo các đơn vị thành viên do Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam-EVN) phối hợp với Công ty TNHH Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) tổ chức, diễn ra hôm 13/4 vừa qua.

Phát biểu khai mạc chương trình đào tạo, ông Lê Văn Danh - Tổng giám đốc EVNGENCO3 nhấn mạnh về những hiệu quả, lợi ích to lớn mà chuyển đổi số và việc ứng dụng công nghệ 4.0 đã mang lại cho ngành điện nói chung và Tổng công ty nói riêng.

Việc số hóa trong công tác quản trị và quản lý vận hành, sửa chữa các nhà máy điện của EVNGENCO3 đã mang lại hiệu quả tích cực cho đơn vị cũng như Tổng công ty, cụ thể như: nhật ký vận hành điện tử, văn phòng điện tử e-office; quản lý kho vật tư bằng mã vạch, kiểm tra xác định hư hỏng thiết bị lò hơi bằng hình ảnh từ fly cam, ứng dụng các phần mềm quản lý ERP…

Tuy nhiên, những việc này chưa được gắn kết chặt chẽ và hệ thống lại để thống nhất trong toàn Tổng công ty. Triển khai chuyển đổi số sẽ là một bước hệ thống các hoạt động được số hóa, ứng dụng công nghệ mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, năng suất lao động và quản trị của đơn vị.

EVNGENCO3 đào tạo chuyển đổi số ảnh 1

Chương trình đào tạo diễn ra theo hình thức hội nghị trực tuyến tại

Cơ quan Tổng công ty và kết nối đến tất cả các đơn vị trong EVNGENCO3

Buổi đào tạo đã giúp CBCNV của EVNGENCO3 hiểu rõ hơn các vấn đề cốt lõi về chuyển đổi số, các công nghệ phục vụ để chuyển đổi, chuyển đổi số đã và đang diễn ra như thể nào và ảnh hưởng của nó đến hoạt động của doanh nghiệp.

Trước những bước tiến ngày càng mạnh mẽ về công nghệ, thực hiện theo chủ đề năm 2021 do EVN phát động, chuyển đổi số đã trở thành một trong những mục tiêu quan trọng của EVNGENCO3 trong năm. Theo đó, EVNGENCO3 đặt mục tiêu 100% lãnh đạo, CBCNV của Tổng công ty sẽ cùng tham gia vào chuyển đổi số. Công tác chuẩn bị thiết lập và vận hành hệ thống hạ tầng số và hạ tầng an ninh bảo mật đáp ứng yêu cầu cho công tác chuyển đổi số và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin đã và đang được đẩy mạnh.

EVNGENCO3 đào tạo chuyển đổi số ảnh 2

Các thành viên của EVNGENCO 3 thảo luận tại chương trình đào tạo

Cùng với những kiến thức và kinh nghiệm đúc kết được qua nội dung hướng dẫn, chia sẻ của chuyên gia FPT về các bước thực hiện lộ trình chuyển đổi số cũng như một số câu chuyện thành công và thất bại trên thế giới, lãnh đạo, cán bộ EVNGENCO3 và các đơn vị đã thảo luận, đề xuất lộ trình, giải pháp để thực hiện công tác chuyển đổi số của Tổng công ty theo hướng thống nhất, đúng theo chỉ đạo của Tập đoàn và phù hợp với điều kiện thực tế của EVNGENCO3.

Chương trình đào tạo này nằm trong chuỗi các hoạt động của Tổng công ty về chuyển đổi, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số để mỗi CBCNV có thể hiểu, nắm bắt và tích cực thực hiện vì mục tiêu chung của EVN/EVNGENCO3. Các hoạt động kế tiếp trong kế hoạch chuyển đổi số sẽ được EVNGENCO3 tập trung thực hiện và hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

MỚI - NÓNG