Có 2 kết quả :

Doanh thu PVN chạm mốc 365.000 tỷ đồng

Doanh thu PVN chạm mốc 365.000 tỷ đồng

Tập đoàn dầu khí Việt Nam (PVN) vừa cho biết, 6 tháng đầu năm 2019, doanh thu đạt 365,5 nghìn tỷ đồng, vượt 18% kế hoạch 6 tháng và bằng 60% kế hoạch năm. Nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn đạt 53,5 nghìn tỷ đồng, vượt 16% so với kế hoạch 6 tháng và bằng 61% kế hoạch năm.