Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng:

Đoàn thanh niên xứng đáng là lực lượng tiên phong, cánh tay đắc lực và là niềm tin của Đảng

Phát biểu tại Vòng Chung kết toàn quốc Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, diễn ra chiều 19/12 tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, nhấn mạnh: "Đoàn thanh niên có nguồn lực rất dồi dào, đoàn viên thanh niên có nhiệt huyết, có niềm tin vững chắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, xứng đáng là lực lượng tiên phong, cánh tay đắc lực và là niềm tin của Đảng". Báo Tiền Phong trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của đồng chí Nguyễn Xuân Thắng.
Đoàn thanh niên xứng đáng là lực lượng tiên phong, cánh tay đắc lực và là niềm tin của Đảng ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. (Ảnh: Báo Quân đội Nhân dân)

Thưa các đồng chí, các bạn đoàn viên, thanh niên thân mến!

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Vòng Chung kết Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi xin gửi tới các vị đại biểu, các vị khách quý, đặc biệt là các đội dự thi của vòng chung kết hôm nay cùng toàn thể các bạn đoàn viên, thanh niên lời chào thân ái, lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Việc nghiên cứu học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội XIII của Đảng là sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên và nhân dân nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết; nhất là nhằm tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Tôi hoan nghênh việc Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hoà cùng nhịp với toàn hệ thống chính trị, sớm triển khai việc ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII; tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội và triển khai Chương trình hành động đồng bộ, kịp thời từ cấp Trung ương đến cơ sở.

Việc tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng thông qua ứng dụng di động Thanh niên Việt Nam là sáng kiến rất thiết thực, có cách thức triển khai mới, phù hợp với nhu cầu và thị hiếu của thanh niên Việt Nam hiện nay, thể hiện sự điều chỉnh, thích ứng linh hoạt của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong tổ chức hiệu quả các hoạt động phong trào Đoàn.

Sự kiện hôm nay của Trung ương Đoàn kế thừa, hưởng ứng và tiếp nối các hoạt động quan trọng được tổ chức một cách đồng bộ trong thời gian qua, đó là: Hội nghị Chính phủ với các địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Hội nghị toàn quốc triển khai Kết luận số 19-KL/TW ngày 14/10/2021 của Bộ Chính trị và Đề án định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV; Hội nghị toàn quốc quán triệt, triển khai kết luận và quy định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị Trung ương lần thứ 4, khoá XIII, về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; cùng với Hội nghị Văn hóa toàn quốc, Hội nghị Đối ngoại toàn quốc, Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính cùng nhiều hội nghị của các ban, bộ, ngành khác về triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Sự hưởng ứng tham gia đông đảo, tích cực của các bạn đoàn viên, thanh niên đã cho thấy, mặc dù được phát động trong thời gian không dài (khoảng 3 tháng), tiến hành trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng cuộc thi đã có sức lan tỏa rộng rãi. Từ kết quả cuộc thi, có thể khẳng định, Đoàn thanh niên có nguồn lực rất dồi dào, đoàn viên thanh niên có nhiệt huyết, có niềm tin vững chắc vào chủ trương, đường lối của Đảng, xứng đáng là lực lượng tiên phong, cánh tay đắc lực và là niềm tin của Đảng. Vấn đề là, nguồn lực của Đoàn cần phải được huy động, tổ chức lại; niềm tin và bầu nhiệt huyết của thanh niên phải tiếp tục được củng cố, bồi dưỡng, định hướng, nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đoàn viên, thanh niên, hoàn thành thật xuất sắc, thật có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị mà Đảng tin cậy, giao phó.

Thưa các đồng chí và các bạn!

Trải qua 4 vòng thi và vòng chung kết hôm nay, tôi có thể khẳng định chắc chắn là các bạn đoàn viên thanh niên đã nhận thức rõ hơn rằng, Văn kiện Đại hội XIII thực sự kết tinh trí tuệ, sáng tạo của toàn Đảng và toàn thể nhân dân Việt Nam, thể hiện tư duy lý luận và thực tiễn mang tầm nhìn chiến lược về công cuộc đổi mới, phát triển đất nước. Các bạn cũng đã thấy: Hệ thống các Văn kiện Đại hội XIII thể hiện nhiều điểm mới, nổi bật trên mọi phương diện: từ trong cách tổ chức và quá trình chuẩn bị các dự thảo văn kiện, trong cách tiếp cận xây dựng văn kiện, trong xác định chủ đề đại hội, trong tổng kết các bài học kinh nghiệm, trong đề ra hệ quan điểm chỉ đạo, dự báo bối cảnh trong nước và quốc tế, trong việc xác định mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng tâm và các đột phá chiến lược phát triển đất nước.

Hôm nay, tôi xin được nhấn mạnh thêm với các bạn về một nội dung hết sức quan trọng, cũng là một điểm mới nổi bật trong Văn kiện Đại hội XIII, đó chính là khát vọng đổi mới sáng tạo và phát triển đất nước; để chia sẻ về một trong những hoạt động trọng tâm của Đoàn thanh niên hiện nay.

Trước hết, cần phải thấy, Nghị quyết Đại hội XIII đã khơi dậy mạnh mẽ khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, dân tộc hùng cường, nhân dân ấm no, hạnh phúc, nhất là trong việc đề ra mục tiêu phấn đấu đến giữa thế kỷ, Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Phải khẳng định, đó là tầm nhìn và khát vọng của Việt Nam, phản ánh bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo và ý chí của nhân dân Việt Nam, do chính con người Việt Nam thực hiện, để chúng ta có nguồn cảm hứng mạnh mẽ, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, quyết tâm lập nên kỳ tích phát triển mới, cùng tiến bước, sánh vai với các cường quốc năm châu, như Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời hằng mong muốn.

Chính thế hệ trẻ, thế hệ các bạn đoàn viên, thanh niên sẽ là những người tiên phong hiện thực hoá khát vọng và tầm nhìn phát triển đó. Tại Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ III năm 2020, cách nay một năm, tôi cũng đã có dịp chia sẻ với các bạn về điều này.

Các bạn hẳn đã biết, lịch sử nước ta thời nào cũng có những bậc thanh thiếu niên anh tài kiệt xuất, mang trong mình trái tim và dòng máu lạc hồng, nhân ái, yêu thương song kiên dũng, nhiệt thành, tràn đầy hoài bão và khát vọng. Cùng bao danh nhân, anh hùng tiên liệt, những bậc anh tài tuổi trẻ đã góp phần tô thắm thêm những trang sử hào hùng, hun đúc nên bản lĩnh, ý chí tự cường và truyền thống nhân văn cao đẹp của dân tộc ta trong sự nghiệp đấu tranh dựng nước và giữ nước.

Với truyền thống quý báu đó của thanh niên Việt Nam, các bạn hãy tự hào để nói rằng: một dân tộc đã gan góc đấu tranh chiến thắng mọi kẻ thù xâm lược, một dân tộc thông minh, sáng tạo, luôn coi hiền tài là nguyên khí quốc gia... không có lý do gì để không sánh vai với các cường quốc năm châu trong thời đại mới. Hãy hun đúc cho mình hoài bão, khát vọng cống hiến cho đất nước; hãy luôn nêu cao tinh thần tự hào dân tộc, xác định rõ trọng trách trước đất nước, cộng đồng; không ngừng rèn luyện, nỗ lực vượt khó vươn lên. Với sự nhất trí, đồng lòng của các bạn, tôi tin rằng, khát vọng và hành động của các bạn sẽ mang đến tương lai tươi sáng của dân tộc vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Điểm thứ hai tôi muốn nói đến là, Văn kiện Đại hội XIII đã thể hiện sâu sắc tinh thần đổi mới sáng tạo,sự thích ứng với những thay đổi nhanh chóng của thực tiễn; khẳng định đổi mới sáng tạo là động lực và nguồn lực quan trọng để phát triển nhanh và bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Yếu tố đổi mới sáng tạo không chỉ thể hiện ở những chủ trương mới, mà ngay cả đối với những chủ trương lần này nêu lại tuy không mới, nhưng nội hàm, cách thức triển khai lại hoàn toàn khác trước. Trong quá trình tìm hiểu các Văn kiện Đại hội, chắc các bạn cũng thấy rõ điều này, tôi chỉ lấy một vài ví dụ để minh chứng:

Chúng ta tiếp tục chủ trương chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, nhưng ở lần này, Văn kiện nhấn mạnh, những điều đó phải được thực hiện trên nền tảng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, ứng dụng các thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; đẩy mạnh chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, xã hội số, xây dựng Chính phủ số; thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo. Hoặc, để tiếp tục tạo bước đột phá về phát triển nguồn nhân lực, Văn kiện nhấn mạnh: tạo bước chuyển mạnh mẽ, toàn diện, cơ bản về chất lượng giáo dục đào tạo gắn với cơ chế tuyển dụng, sử dụng, đãi ngộ nhân tài. Đây cũng có lẽ là điều mà nhiều bạn đoàn viên, thanh niên hiện nay có nhiều trăn trở, suy tư và mong muốn được cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc.

Để làm được những điều này, tôi muốn nói đến vai trò đặc biệt quan trọng của thế hệ trẻ, lực lượng đoàn viên thanh niên, từ truyền thống, vai trò và thế mạnh của mình, phải luôn tiếp tục là lực lượng tiên phong trong lao động, chiến đấu, học tập sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ hiện đại trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội – các bạn sẽ là chủ nhân tạo ra những giá trị mới, sức bật mới của đất nước. Mỗi bạn trẻ dù ở trong nước hay ngoài nước, dù công tác ở bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào đều có thể đóng góp cho Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Tôi được biết, trong thời gian qua, Đoàn thanh niên đã có nhiều hoạt động sôi nổi, tích cực và có hiệu quả để khơi dậy tiềm năng to lớn, đóng góp của thế hệ trẻ Việt Nam cho sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước. Quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII, tôi đề nghị, các đồng chí đã làm rất tốt, cần tiếp tục làm tốt hơn nữa, đồng bộ và có hiệu quả hơn nữa. Trung ương Đoàn cần tiếp tục tổ chức nghiên cứu sâu, cụ thể hoá Văn kiện Đại hội bằng các chương trình hành động cụ thể nhằm khơi dậy khát vọng của tuổi trẻ và tinh thần cống hiến của thanh niên Việt Nam, qua đó phát hiện, tập hợp, kết nối, bồi dưỡng và tôn vinh tài năng trẻ. Các cấp ủy đảng và chính quyền các cấp tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm đối với công tác chăm lo, bồi dưỡng, giáo dục và phát huy nguồn lực của thế hệ trẻ; nhất là lắng nghe, động viên, định hướng, ủng hộ và đồng hành với những đổi mới sáng tạo của đoàn viên thanh niên.

Đối với Đoàn thanh niên, việc vận dụng, triển khai Nghị quyết vào thực tiễn cần gắn với công tác của đoàn thanh niên, đặt thanh thiếu nhi ở đúng vị trí là chủ thể trung tâm, là đối tượng chính để nghiên cứu, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết. Cán bộ đoàn các cấp cần nêu cao ý thức trách nhiệm, chủ động, tự giác, đổi mới tư duy, phát huy tinh thần sáng tạo, tránh giáo điều, rập khuôn, máy móc. Cần xây dựng các chương trình hành động đi đôi với việc xây dựng các kế hoạch kiểm tra, giám sát, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời điều chỉnh ở từng thời điểm và nhiệm vụ cụ thể; khắc phục bằng được sự yếu kém, chậm trễ trong khâu tổ chức thực hiện, thể chế hoá nghị quyết của Đảng.

Điểm thứ ba tôi muốn nhấn mạnh là, ý nghĩa sâu sắc và tác động lan toả của cuộc thi hôm nay còn ở chỗ, bằng việc nhận thức, hiểu rõ, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, đoàn viên, thanh niên sẽ là lực lượng tiên phong, đi đầu trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác chống các quan điểm sai trái, thù địch.

Văn kiện Đại hội XIII đã nêu ra quan điểm đầu tiên, hết sức quan trọng, đó là: “Kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thường xuyên nhắc nhở: đây là vấn đề có tính nguyên tắc, không cho phép ai được ngả nghiêng, dao động.

Nếu các bạn trẻ không có bản lĩnh chính trị vững vàng, rất dễ sa vào những “thế trận”, những “kịch bản” tạo dựng, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, các phần tử cơ hội chính trị; rơi vào trạng thái mơ hồ, hoài nghi, rồi hoang mang, dao động, trở nên “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”, lung lay niềm tin đối với Đảng, Nhà nước và chế độ. Ngược lại, nếu đoàn viên thanh niên kiên định trên nền tảng tư tưởng của Đảng, hiểu rõ chủ trương, nghị quyết của Đảng, có niềm tin vững chắc vào Đảng, với những lợi thế của mình về sử dụng công nghệ (mạng xã hội), ngoại ngữ, tốc độ phản ứng nhanh, linh hoạt, các bạn sẽ trở thành những người chiến sỹ tiên phong trên mặt trận tư tưởng, lý luận, tuyên truyền.

Muốn vậy, phải đặc biệt coi trọng vấn đề giáo dục chính trị, tư tưởng; khắc phục bệnh “lười học lý luận chính trị”, học qua loa, đại khái, học để lấy bằng cấp. Các bạn đoàn viên, thanh niên cần ý thức sâu sắc điều này.

Trong buổi lễ khai giảng lớp học đầu tiên của Trường Đảng cao cấp, tháng 9/1949, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã căn dặn: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ. Học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”. Đây là lý tưởng, mục tiêu và yêu cầu trọng tâm trong việc học tập lý luận chính trị đối với mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, thanh niên. Thấu hiểu điều này, chúng ta sẽ tự tạo ra được những kháng thể tốt, ngăn chặn, miễn nhiễm, đẩy lùi và làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực phản động, thù địch.

Kiên định, vững vàng trên nền tảng tư tưởng của Đảng phải đi đôi với vận dụng, bổ sung và phát triển sáng tạo. Chúng ta đi học chắc không ai muốn chỉ tiếp nhận những thứ lý luận giáo điều, xơ cứng rồi nói lại, hoặc vận dụng một cách máy móc, áp đặt chủ quan; mà phải học thật sự, trước hết là học về phương pháp tư duy, phương châm hành động, phương cách vận dụng theo tinh thần đổi mới sáng tạo. Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng và của Đoàn thanh niên cũng phải theo tinh thần bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, cập nhật thực tiễn và tổng kết thực tiễn để phát triển và hoàn thiện, nhất là từ cuộc sống gần dân, từ nguyện vọng của nhân dân mà học để phục vụ nhân dân.

Thưa các đồng chí!

Từ kết quả cuộc thi với ý nghĩa như tôi vừa nêu, có thể khẳng định: cuộc thi này là rất thành công. Tôi tin tưởng rằng, với cách làm sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, với sự xung kích, nhiệt huyết của tuổi trẻ Việt Nam, tinh thần của Nghị quyết sẽ được phổ biến, thấm nhuần sâu sắc trong đoàn viên, thanh niên; đồng thời, chúng ta có thêm kinh nghiệm để nâng cao chất lượng các giải thưởng, cuộc thi, hội thi sáng tạo; tăng tính hấp dẫn, tính lan tỏa của các hoạt động của tổ chức Đoàn các cấp.

Chúc tuổi trẻ Việt Nam nhiều năng lượng, giàu khát vọng, không ngừng sáng tạo, tiên phong, có nhiều cống hiến to lớn cho công cuộc tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tin liên quan