[ĐỒ HỌA] Ứng viên thua vòng 1 ủng hộ ai làm Tổng thống Pháp?

TPO - Các ứng viên thất bại tại vòng thứ nhất sẽ ủng hộ ai ở vòng hai cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, sẽ diễn ra vào ngày 7/5 tới?
[ĐỒ HỌA] Ứng viên thua vòng 1 ủng hộ ai làm Tổng thống Pháp? ảnh 1