Điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung của ĐH Thái Nguyên

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa
TPO- ĐH Thái Nguyên vừa công bố điểm trúng tuyển NV2 vào các trường và khoa của trường.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Điểm chuẩn vào các ngành, các trường, khoa thành viên của ĐH Thái Nguyên như sau:

Tên trường,

ngành học, chuyên ngành học

ngành

Khối

Điểm trúng tuyển NV2

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ & QUẢN TRỊ KINH DOANH

Các ngành đào tạo đại học:

Kinh tế: Quản lý kinh tế, Kinh tế đầu tư, Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thương Mại Quốc tế

D310101

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Quản trị Kinh doanh: Quản trị Kinh doanh tổng hợp; Quản trị doanh nghiệp công nghiệp; Quản trị Kinh doanh Thương mại

D340101

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Marketing

D340115

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Quản trị Kinh doanh Du lịch và Lữ hành: Quản trị Kinh doanh Du lịch và Khách sạn

D340103

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Tài chính - Ngân hàng: Tài chính Doanh nghiệp; Tài chính Ngân hàng; Ngân hàng

D340201

A

14.5

A1

14.5

D1

15.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP

Các ngành đào tạo đại học:

Kỹ thuật Cơ khí: Thiết kế và chế tạo cơ khí cơ khí; Cơ khí Chế tạo máy; Cơ khí Động lực; Cơ khí LK cán thép;

D520103

A

13.5

A1

13.5

Kỹ thuật Cơ - Điện tử: Cơ – điện tử

D520114

A

13.0

A1

13.0

Kỹ thuật Vật liệu

D520309

A

13.0

A1

13.0

Kỹ thuật Điện, Điện tử: Kỹ thuật Điện; Hệ thống Điện; Thiết bị Điện

D520201

A

13.0

A1

13.0

Kỹ thuật Điện tử, Truyền thông: Điện tử viễn thông; Kỹ thuật điện tử

D520207

A

13.0

A1

13.0

Kỹ thuật Máy tính: Tin học Công nghiệp

D520214

A

13.0

A1

13.0

Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hoá: Tự động hóa Xí nghiệp Công nghiệp; Kỹ thuật Điều khiển

D520216

A

13.0

A1

13.0

Sư phạm Kỹ thuật Công nghiệp: Sư phạm Kỹ thuật Cơ khí; Sư phạm Kỹ thuật Điện; Sư phạm Kỹ thuật Tin

D140214

A

13.0

A1

13.0

Kinh tế công nghiệp

D510604

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Quản lý công nghiệp

D510601

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Kỹ thuật công trình xây dựng

D580201

A

13.0

A1

13.0

Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông

D580205

A

13.0

A1

13.0

Kỹ thuật Môi trường

D520320

A

13.0

B

14.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM

Các ngành đào tạo đại học:

Quản lý đất đai: Quản lý đất đai; Địa chính - Môi trường

D850103

A

13.0

B

14.0

Phát triển nông thôn

D620116

A

13.0

B

14.0

Kinh tế nông nghiệp

D620115

A

13.0

A1

13.0

Công nghệ thực phẩm

D540101

A

13.0

B

14.0

Quản lý tài nguyên rừng

D620211

B

14.0

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

D140215

B

14.0

Chăn nuôi: Chăn nuôi thú y

D620105

B

14.0

Thú y

D640101

B

14.0

Lâm nghiệp: Lâm nghiệp; Nông Lâm kết hợp

D620201

B

14.0

Khoa học cây trồng: Trồng trọt

D620110

B

14.0

Khuyến nông

D620102

A

13.0

B

14.0

Nuôi trồng thuỷ sản

D620301

B

14.0

Công nghệ rau hoa quả và Cảnh quan: Hoa viên cây cảnh

D620113

B

14.0

Công nghệ sau thu hoạch

D540104

A

13.0

B

14.0

Công nghệ sinh học

D420201

A

13.0

B

14.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM

Các ngành đào tạo đại học

Giáo dục học: Tâm lý – Giáo dục

D140101

C

14.5

D1

13.5

Giáo dục Chính trị: Giáo dục Chính trị

D140205

C

15.0

D1

13.5

Sư phạm Toán học: Sư phạm Toán học; Sư phạm Toán – Lý; Sư phạm Toán – Tin

D140209

A

15.0

A1

13.0

Sư phạm Tin học

D140210

A

13.0

A1

13.0

Sư phạm Vật Lý: Sư phạm Vật lý

D140211

A

13.0

A1

13.0

Sư phạm Hoá học

D140212

A

13.0

Sư phạm Sinh học: Sư phạm Sinh học; Sư phạm Sinh–Kỹ thuật nông nghiệp; Sư phạm Sinh – Hoá

D140213

B

14.0

Sư phạm Lịch Sử

D140218

C

20.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Các ngành đào tạo cao đẳng:

Xét nghiệm y học: Kỹ thuật xét nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm

C720332

B

11.0

Y tế học đường

C720334

B

11.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC

Các ngành đào tạo đại học:

Toán học

D460101

A

13.0

A1

13.0

Vật lý học

D440102

A

13.0

A1

13.0

Toán ứng dụng: Toán – Tin ứng dụng

D460112

A

13.0

A1

13.0

Hóa học

D440112

A

13.0

B

14.0

Địa lý tự nhiên

D440217

B

14.0

C

14.5

Khoa học môi trường

D440301

A

13.0

B

14.0

Sinh học

D420101

B

14.0

Công nghệ sinh học

D420201

B

14.0

Văn học

D220330

C

14.5

Lịch sử

D220310

C

14.5

D1

13.5

Công tác xã hội

D760101

C

14.5

D1

13.5

Việt Nam học

D220113

C

14.5

D1

13.5

Khoa học thư viện

D320202

B

14.0

C

14.5

Công nghệ kỹ thuật hóa học

D510401

A

13.0

B

14.0

Du lịch học

D528102

C

14.5

D1

13.5

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

A

13.0

B

14.0

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Các ngành đào tạo đại học:

Công nghệ thông tin

D480201

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Kỹ thuật phần mềm

D480103

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Khoa học máy tính

D480101

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Truyền thông và mạng máy tính

D480102

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Hệ thống thông tin: Hệ thống thông tin; Công nghệ tri thức

D480104

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Công nghệ kỹ thuật máy tính

D510304

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Truyền thông đa phương tiện

D320104

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Công nghệ kỹ thuật Điện tử, truyền thông: Công nghệ vi điện tử; Điện tử ứng dụng; Hệ thống viễn thông, Tin học viễn thông; Xử lý thông tin, Công nghệ truyền thông; Vi cơ điện tử

D510302

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Công nghệ Kỹ thuật điện, điện tử

D510301

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Kỹ thuật Y sinh

D520212

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa: Công nghệ điều khiển tự động; Công nghệ đo lường tự động; Điện tử công nghiệp; Công nghệ robot

D510303

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Hệ thống thông tin quản lý: Tin học kinh tế; Tin học ngân hàng; Tin học kế toán; Thương mại điện tử

D340405

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Quản trị văn phòng

D340406

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

KHOA NGOẠI NGỮ

Các ngành đào tạo đại học:

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Sư phạm tiếng Anh tiểu học

D140231

D1

18.0

(Đã nhân HS môn ngoại ngữ)

Ngôn ngữ Trung Quốc: Ngôn ngữ Trung Quốc ; Song ngữ Trung-Anh

D220204

D1

13.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

D4

13.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

Sư phạm tiếng Trung Quốc: Sư phạm tiếng Trung Quốc; Sư phạm song ngữ Trung-Anh

D140234

D1

13.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

D4

13.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

Sư phạm tiếng Nga: Sư phạm song ngữ Nga-Anh

D140232

D1

13.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

D2

13.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

Ngôn ngữ Anh

D220201

D1

13.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

Ngôn ngữ Pháp: Song ngữ Pháp-Anh

D220203

D1

13.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

D3

13.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

Các ngành đào tạo cao đẳng:

Sư phạm tiếng Anh: Sư phạm tiếng Anh; Song ngữ Trung-Anh

C140231

D1

10.5

(chưa nhân hệ số môn ngoại ngữ)

KHOA QUỐC TẾ

Các ngành đào tạo đại học:

Kinh doanh Quốc tế

D340120

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Quản trị kinh doanh: Kinh doanh và Quản lý; Quản trị kinh doanh và Tài chính

D340101

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Kế toán: Kế toán và Tài chính

D340301

A

13.0

A1

13.0

D1

13.5

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

D850101

A

13.0

B

14.0

D1

13.5

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ - KỸ THUẬT

Các ngành đào tạo cao đẳng:

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

C510201

A

10.0

A1

10.0

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

C510301

A

10.0

A1

10.0

Công nghệ thông tin

C480201

A

10.0

A1

10.0

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

C510103

A

10.0

A1

10.0

Công nghệ kỹ thuật giao thông

C510104

A

10.0

A1

10.0

Kế toán

C340301

A

10.0

A1

10.0

D1

10.5

Kiểm toán: Kế toán – Kiểm toán

C340302

A

10.0

A1

10.0

D1

10.5

Quản trị kinh doanh

C340101

A

10.0

A1

10.0

D1

10.5

Tài chính – Ngân hàng

C340201

A

10.0

A1

10.0

D1

10.5

Quản lý xây dựng

C580302

A

10.0

A1

10.0

D1

10.5

Khoa học cây trồng

C620110

B

11.0

Dịch vụ Thú y

C640201

B

11.0

Quản lý đất đai

C850103

A

10.0

B

11.0

Quản lý môi trường

C850101

A

10.0

B

11.0

Sinh viên xem thông tin tuyển sinh, địa chỉ nhập học từng trường tại địa chỉ website: http://www.tnu.edu.vn

Đối với thí sinh không trúng tuyển nguyện vọng 2 theo ngành đã đăng ký, nếu đủ điểm sàn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên sẽ tuyển bổ sung vào các ngành gần với ngành đã đăng ký nếu các ngành đó còn chỉ tiêu.

Theo Viết
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm

Một bảo mẫu của Trường mầm non Nhân văn, quận 12 chuẩn bị rau, củ, quả để giao cho khách

Chủ trường, giáo viên mầm non buôn rau, bán cá cầm cự qua dịch bệnh

TPO - Một tuần vài lần, cô Viên, Hiệu trưởng Trường mầm non Mỹ Đức, quận 12, TPHCM lại ra bến xe để nhận rau, củ, quả từ Đà Lạt do giáo viên của mình gửi xuống rồi rao bán online. Chỗ nào gần thì cô và đồng nghiệp giao, hàng nhiều, nặng thì đặt người ship… với hy vọng cầm cự qua đợt dịch COVID-19, chờ ngày trở lại trường.
Phòng GD&ĐT TP Huế khẩn trương các thủ tục bàn giao con dấu về cho các trường sáp nhập từ chiều muộn 22 và sáng 23/7

Vụ hơn 1.600 giáo viên Huế bị ‘nợ’ lương sau sáp nhập: 'Thần tốc' giao 56 con dấu

TPO - Sau thông tin hàng loạt trường học tại Huế khi sáp nhập vào thành phố phải hoạt động không có con dấu, kéo theo hơn 1.600 giáo viên bị chậm lương, ảnh hưởng lớn đến đời sống giữa mùa dịch COVID-19, Phòng GD&ĐT TP Huế tức tốc chỉ đạo bộ phận chức năng tiếp nhận con dấu mới từ cơ quan công an để giao ngay về cho 56 trường học.