Điểm chuẩn NV2 ĐH Điện lực, HV Chính sách và Phát triển

Điểm chuẩn NV2 ĐH Điện lực, HV Chính sách và Phát triển
TPO- Hôm nay, 13/9, ĐH Điện lực và Học viện Chính sách và Phát triển công bố điểm chuẩn NV2 vào trường.

> Hàng loạt trường công bố điểm trúng tuyển NV2

Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 của trường ĐH Điện lực kỳ thi tuyển sinh Đại học Cao đẳng năm 2013 nói dưới đây là điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông khu vực 3. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp giảm 1 điểm, mỗi khu vực ưu tiên kế tiếp giảm 0,5 điểm.

Điểm chuẩn hệ ĐH như sau:

TT

Ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Điểm NV2

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

D510301

Hệ thống điện

D11

23.5

23.5

Điện công nghiệp và dân dụng

D12

21.0

21.0

Nhiệt điện

D13

19.5

19.5

Điện lạnh

D14

19.0

19.0

Xây dựng công trình điện

D15

21.0

21.0

Điện hạt nhân

D16

21.0

21.0

2

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành

D510601

Quản lý năng lượng

D21

21.0

21.0

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

D22

19.0

19.0

3

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành

D480201

Công nghệ phần mềm

D31

21.0

21.0

Thương mại điện tử

D32

19.0

19.0

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

D510303

22.0

22.0

5

Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử

D510302

19.5

19.5

6

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

D510201

20.0

20.0

7

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

D510203

20.5

20.5

8

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

D340101

Quản trị doanh nghiệp

D81

19.0

19.0

19.0

Quản trị du lịch khách sạn

D82

19.0

19.0

19.0

9

Tài chính ngân hàng

D340201

20.0

20.0

20.0

10

Kế toán

D340301

21.0

21.0

21.0

Điểm chuẩn hệ cao đẳng:

TT

Ngành

Mã ngành

Mã chuyên ngành

Điểm NV2

Khối A

Khối A1

Khối D1

1

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử với các chuyên ngành:

C510301

Hệ thống điện

C11

11.0

11.0

Điện công nghiệp và dân dụng

C12

10.5

10.5

Nhiệt điện

C13

10.0

10.0

Điện lạnh

C14

10.0

10.0

Xây dựng công trình điện

C15

10.0

10.0

2

Quản lý công nghiệp với các chuyên ngành

C510601

Quản lý năng lượng

C21

10.5

10.5

Quản lý môi trường công nghiệp và đô thị

C22

10.0

10.0

3

Công nghệ thông tin với các chuyên ngành

C480201

Công nghệ phần mềm

C31

10.0

10.0

Thương mại điện tử

C32

10.0

10.0

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

C510303

10.5

10.5

5

Công nghệ kĩ thuật điện tử truyền thông với các chuyên ngành: Điện tử viễn thông, Kỹ thuật điện tử

C510302

10.0

10.0

6

Công nghệ kĩ thuật cơ khí

C510201

10.0

10.0

7

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

C510203

10.0

10.0

8

Quản trị kinh doanh với các chuyên ngành:

C340101

Quản trị doanh nghiệp

C81

10.0

10.0

10.0

Quản trị du lịch khách sạn

C82

10.0

10.0

10.0

9

Tài chính ngân hàng

C340201

10.0

10.0

10.0

10

Kế toán

C340301

10.0

10.0

10.0

Học viện Chính sách và Phát triển cũng vừa công bố điểm chuẩn NV2 của trường năm 2013.

Điểm chuẩn trúng tuyển NV2 vào Học viện Chính sách và Phát triển đối với thí sinh phổ thông khu vực 3 là: 19,5 điểm. Mỗi đối tượng ưu tiên kế tiếp cách nhau 1,0 điểm; khu vực ưu tiên kế tiếp cách nhau 0,5 điểm.

Điểm trúng tuyển NV2 theo ngành năm 2013

STT

Mã ngành

Tên ngành

Điểm trúng tuyển NV2

1

D310101

Kinh tế

20,0

2

D340201

Tài chính – Ngân hàng

20,0

3

D310205

Chính sách công

19,5

4

D340101

Quản trị kinh doanh

19,5

4

D340106

Kinh tế quốc tế

21,0

Theo Viết
MỚI - NÓNG

Có thể bạn quan tâm