Có 1 kết quả :

Thí sinh mong muốn Bộ sớm công bố kịch bản thi THPT quốc gia 2020 Ảnh: Như Ý

Phương án nào cho kỳ thi THPT quốc gia 2020?

TP - Cho đến thời điểm này, theo đại diện của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ đã sẵn sàng các “kịch bản” cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19. Tuy nhiên, phương án cuối cùng vẫn là ẩn số.