Đề xuất hạ bậc lương Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng

Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)
Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)
TPO - Sở Nội vụ TPHCM kiến nghị lập hội đồng kỷ luật và đề xuất xử lý kỷ luật với hình thức “hạ bậc lương” đối với Tổng giám đốc Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) Lê Tấn Hùng.

Ngày 30/5, Sở Nội vụ TPHCM đã có văn bản gửi UBND TPHCM báo cáo kết quả tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân có thiếu sót, sai phạm liên quan theo Kết luận thanh tra số 05 ngày 21/2/2019 của Thanh tra TPHCM tại SAGRI, trong đó có trường hợp của ông Lê Tấn Hùng, Tổng giám đốc.

Theo đó, Sở Nội vụ đề xuất UBND TPHCM thành lập Hội đồng kỷ luật để tư vấn việc áp dụng hình thức kỷ luật đối với 3 trường hợp có những thiếu sót, sai phạm mà thời hiệu xử lý kỷ luật vẫn còn là ông Vân Trọng Dũng, Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV); ông Lê Tấn Hùng, Thành viên không chuyên trách HĐTV, Tổng Giám đốc SAGRI và bà Nguyễn Thị Thanh An, kiểm soát viên chuyên trách.

Đối chiếu với quy định về xử lý cán bộ, Sở Nội vụ cho biết ông Dũng có 5 nội dung phê bình, rút kinh nghiệm; 2 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật "Khiển trách", 2 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật "Cảnh cáo". Do đó, Sở đề xuất hình thức kỷ luật tổng hợp là hạ bậc lương đối với ông Dũng.

Đề xuất hạ bậc lương Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng ảnh 1 Tổng công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI)

Ông Lê Tấn Hùng có 10 nội dung phê bình, rút kinh nghiệm, 4 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật "Khiển trách", 4 nội dung áp dụng hình thức kỷ luật "Cảnh cáo". Do đó, hình thức kỷ luật tổng hợp Sở Nội vụ đề xuất là "Hạ bậc lương".

Trước đó, ông Lê Tấn Hùng đã bị UBND TPHCM xử lý kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” về mặt chính quyền; Ủy ban Kiểm tra Thành ủy kỷ luật bằng hình thức “Cảnh cáo” về mặt Đảng.

Sở Nội vụ kiến nghị hình thức kỷ luật áp dụng đối với bà Nguyễn Thị Thanh An là "Khiển trách".

Do mức độ thiếu sót không đến mức xử lý kỷ luật nên Sở Nội vụ kiến nghị UBND TPHCM có công văn phê bình bà Lê Ngọc Phượng và ông Nguyễn Thanh Nhựt (nguyên 2 Phó Tổng Giám đốc). Ông Nhựt hiện nay đang giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy SAGRI.

Ngoài ra, 12 cá nhân khác có thiếu sót, vi phạm và theo Kết luận Thanh tra phải áp dụng hình thức kỷ luật như khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương… Tuy nhiên, do nhiều cá nhân đã nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác và hết thời hiệu xử lý kỷ luật nên Sở Nội vụ kiến nghị chuyển Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM xem xét trách nhiệm theo quy định của Đảng.

Đề xuất hạ bậc lương Tổng Giám đốc SAGRI Lê Tấn Hùng ảnh 2 ông Lê Tấn Hùng, Tổng Giám đốc SAGRI

12 trường hợp trên gồm: ông Lê Văn Hòa, nguyên Chủ tịch HĐQT; ông Huỳnh Hữu Lợi, nguyên Chủ tịch HĐTV/HĐQT; ông Trương Huy Hoàng Tam Dũng, nguyên thành viên HĐTV/HĐQT, nguyên Phó Tổng Giám đốc; ông Hồ Sỹ Tý, nguyên thành viên HĐTV, nguyên Tổng Giám đốc; ông Tống Ngọc Dương, nguyên thành viên HĐTV; bà Nguyễn Thu Nga, nguyên thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc; ông Nguyễn Văn Trực, nguyên thành viên HĐTV/HĐTV, Tổng Giám đốc (đã chuyển công tác và hiện nay là Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); bà Nguyễn Thị Thu Ngoan, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách (hiện nay là Phó Tổng Giám đốc Công ty); ông Nguyễn Thủy Thạch, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách; bà Lê Thị Phượng, nguyên Kiểm soát viên chuyên trách; ông Hồ Văn Ngon, nguyên Phó Tổng Giám đốc, nguyên Thành viên không chuyên trách HĐTV; ông Phan Văn Triều, nguyên thành viên HĐQT.

MỚI - NÓNG
TPHCM điều chỉnh thời lượng đèn giao thông phục vụ vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT
TPHCM điều chỉnh thời lượng đèn giao thông phục vụ vận chuyển đề thi, bài thi tốt nghiệp THPT
TPO - Sở GTVT giao Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ, Trung tâm Quản lý Điều hành giao thông đô thị chủ động rà soát, điều chỉnh thời lượng đèn tín hiệu giao thông trên các tuyến đường dẫn đến các điểm thi cho phù hợp tình hình thực tế, không để xảy ra ùn tắc giao thông do chu kỳ đèn không hợp lý ảnh hưởng đến công tác vận chuyển đề thi, bài thi, coi thi, dự thi.