Có 6 kết quả :

Nhìn từ bên ngoài chai, với nhiều màu sắc khác nhau, khó phân biệt đâu là dầu tràm thật

Thật giả xứ dầu tràm

TP - Nhiều người gọi vùng nam Phú Lộc, tỉnh TT - Huế, là thủ phủ dầu tràm miền Trung. Nghề dầu tràm phục hồi, nhiều chủ lò dầu vẫn không vui bởi thật - giả lẫn lộn.