Có 3 kết quả :

Thí điểm đấu thầu tập trung vật tư y tế

Thí điểm đấu thầu tập trung vật tư y tế

TP - Ban Chỉ đạo điều hành giá vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá. Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế cần rút kinh nghiệm trong việc chậm triển khai công tác đấu thầu thuốc năm 2018.