Có 2 kết quả :

Dãy phố thương mại tại dự án Nhơn Hội New City

Chắp cánh cho 'đất võ' hóa rồng

Nằm trong quy hoạch chiến lược phát triển miền Trung, kết hợp cùng hành lang di sản văn hóa dọc bờ biển Duyên hải Nam trung bộ, Bình Định đang “bứt tốc” trên đường đua phát triển toàn diện kinh tế - du lịch.