Đập thủy điện bị vỡ tại Lào có quy mô như thế nào?

Thủy điện Xe Pian-Xe Namnoy có tổng trị giá 1,02 tỷ USD, gồm ba con đập chính, năm đập phụ nằm trên các nhánh của sông Mekong.