Đập sào đuổi cá rô phi vào lưới ở miền Tây

Một ngày giăng lưới trên vuông tôm, nông dân ở Cà Mau thu được vài chục kg cá rô phi, bán vài trăm nghìn đồng.

Có thể bạn quan tâm