Đánh giá phanh tự động tránh người đi bộ sang đường trên SUV

TPO - Viện Bảo hiểm An toàn Đường bộ Hoa Kỳ (IIHS) đánh giá khả năng bảo vệ an toàn cho người đi bộ của 11 mẫu SUV rất phổ biến hiện nay, và kết quả thử nghiệm cho thấy điều bất ngờ.