Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp dẫn đầu cả nước

TPO - Chiều 24/9, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh bắt đầu làm việc ngày thứ nhất. Theo văn kiện đại hội, trong nhiệm kỳ qua, quy mô tổng sản phẩm của tỉnh này đứng thứ bảy toàn quốc, trong đó tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp dẫn đầu cả nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XX diễn ra từ chiều nay (24/9) đến 26/9. Từ 14h chiều, Đại hội bắt đầu ngày làm việc thứ nhất, với các nội dung: Bầu đoàn Chủ tịch, Ban thẩm tra tư cách đại biểu, thông qua chương trình, nội dung và quy chế làm việc, báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng…

Theo văn kiện đại hội, trong nhiệm kỳ qua, tỉnh Bắc Ninh có nhiều thành tựu nổi bật về kinh tế, xã hội. Theo đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) bình quân tăng 6,6%/năm (tính riêng giai đoạn 2016 - 2019 tăng 9,2%); quy mô GRDP (giá hiện hành) năm 2020 ước đạt 195,4 nghìn tỷ đồng, gấp 1,5 lần năm 2015 và chiếm 3% GDP cả nước, đứng thứ 7 toàn quốc; GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.900 USD, gấp 1,2 lần so với năm 2015 và gấp 2,1 lần bình quân cả nước. Năm 2020, tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 74,7%; dịch vụ chiếm 22,1%; nông, lâm nghiệp và thủy sản còn 3,2%.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp dẫn đầu cả nước ảnh 1 Đoàn chủ tịch tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Quy mô sản xuất công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh tăng nhanh, khẳng định vững chắc vai trò “đầu tàu” cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Cụ thể, tỷ trọng sản phẩm công nghiệp công nghệ cao tăng từ 61,7% năm 2015 lên 86% năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước 1.066 nghìn tỷ đồng, gấp gần 1,7 lần năm 2015 (riêng năm 2019 đạt 1.109 nghìn tỷ đồng). Tốc độ tăng trưởng giá trị công nghiệp toàn tỉnh bình quân tăng 11,2%/năm, đứng thứ nhất toàn quốc.

Năm 2020, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ của tỉnh này ước 63,9 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015; bình quân tăng 12,5%/năm. Hoạt động ngoại thương đóng góp lớn cho kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước; năm 2020 xuất khẩu ước 36 tỷ USD (vượt 4 tỷ USD so mục tiêu Đại hội), gấp 1,7 lần năm 2015 và đứng thứ 2 toàn quốc.

Xây dựng nông thôn mới được đẩy nhanh, 100% số xã và các huyện, thị xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (vượt 15% so với kế hoạch đề ra). 

Năm 2020, tổng thu ngân sách của tỉnh Bắc Ninh ước đạt 27 nghìn tỷ đồng, gấp 1,8 lần năm 2015, bình quân tăng 12,2%/năm (riêng năm 2019 đạt 30,4 nghìn tỷ đồng); trong đó thu nội địa bình quân tăng 15,8%/năm. Quản lý chi ngân sách địa phương chặt chẽ, hiệu quả; tổng chi ngân sách địa phương năm 2020 ước đạt 18,7 nghìn tỷ đồng; gấp 2 lần năm 2015, bình quân tăng 15,3%/năm. Tỉnh này tập trung khai thác các nguồn thu ngân sách, đóng góp ngày càng cao về Trung ương (từ năm 2017 là 17%) và đảm bảo cân đối chi ngân sách địa phương, nhất là chi đầu tư phát triển.

Tính đến nay, tỉnh nay thu hút được 19,8 tỷ USD vốn đầu tư nước ngoài; đầu tư trong nước được 161 nghìn tỷ đồng; khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp được 17.561 doanh nghiệp và 3.467 đơn vị trực thuộc với vốn điều lệ đạt 265 nghìn tỷ đồng. Bắc Ninh là một trong những tỉnh thu hút đầu tư nước ngoài dẫn đầu cả nước.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh: Tốc độ tăng trưởng công nghiệp dẫn đầu cả nước ảnh 2 Quang cảnh Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh

Tổng vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2016-2020 ước 419 nghìn tỷ đồng, vượt 56 nghìn tỷ đồng so mục tiêu Đại hội, tỷ lệ vốn đầu tư so với GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 46%.

Bắc Ninh là tỉnh đầu tiên được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở mức độ cao nhất; tỷ lệ nhà giáo đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 85,3%; tỷ lệ kiên cố hóa phòng học và trường công lập chuẩn quốc gia đạt 100%.

MỚI - NÓNG