Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII

TPO - Theo chương trình, Đoàn Chủ tịch thông báo tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử (bổ sung) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đến các đoàn. Các đại biểu ghi Phiếu xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Đoàn Chủ tịch họp để xem xét các trường hợp xin rút khỏi danh sách ứng cử, đề cử.
Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 1 Theo Ban Tổ chức Trung ương, công tác chuẩn bị nhân sự được Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, toàn diện, thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, sự đoàn kết, thống nhất cao; đồng thời tiến hành một cách khoa học, bài bản, khách quan, toàn diện, hiệu quả theo phương châm: Làm từng bước, từng việc, từng khâu, từng nhóm chức danh từ thấp đến cao, bảo đảm thận trọng, chặt chẽ, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó.
Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 2 Trên cơ sở kết quả công tác chuẩn bị nhân sự, tại các Hội nghị Trung ương lần thứ 13, 14 và 15, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII đã xem xét thận trọng, kỹ lưỡng và thống nhất cao danh sách nhân sự đề cử để trình Đại hội XIII của Đảng xem xét, bầu cử theo quy định.
Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 3 Trước đó, từ 15h, các đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng bước vào phiên họp quan trọng về công tác nhân sự
Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 4  Đoàn đại biểu tỉnh Vĩnh Phúc
Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 5 Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể
Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 6  Đoàn đại biểu Bộ Công an
Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 7  Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên
Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 8 Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng
Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 9 Đại hội bắt đầu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII ảnh 10