Củng cố niềm tin sắt son với Đảng bằng việc làm thiết thực

Đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Phú Thọ, năm 2019. Ảnh: Xuân Tùng
Đoàn viên, thanh niên tham gia Lễ khởi động hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi tại Phú Thọ, năm 2019. Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Ban Thường vụ T.Ư Đoàn vừa ban hành kế hoạch tổ chức đợt hoạt động “Tuổi trẻ Việt Nam tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tạo phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ người trẻ sáng tạo

Đợt hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động của cán bộ, đoàn viên, thanh niên về Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tạo phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ người trẻ phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo lập thành tích chào mừng Đại hội XIII của Đảng, đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Ban Bí thư T.Ư Đoàn yêu cầu các hoạt động phải được triển khai sâu rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Theo đó, thời gian triển khai đợt hoạt động bắt đầu từ tháng 9/2020 đến hết thời điểm tổ chức Đại hội XIII của Đảng (quý I/2021). Trong công tác tuyên truyền, cấp T.Ư sẽ tổ chức: Cuộc thi video clip hát Quốc ca tại các địa chỉ đỏ trong thiếu nhi Việt Nam, với chủ đề “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”; Hội nghị thông báo nhanh kết quả Đại hội XIII của Đảng; học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tổ chức thi trực tuyến tuyên truyền cũng như thực hiện các ấn phẩm, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội.

Tổ chức 7 hội nghị góp ý Văn kiện Đại hội Đảng

T.Ư Đoàn sẽ tổ chức 7 hội nghị góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (từ ngày 15/10 -30/10/2020). Trong đó, 3 hội nghị trong các tầng lớp đoàn viên, thanh niên tại 3 miền trong các đối tượng thanh niên (1 hội nghị trong trí thức trẻ, giảng viên trẻ, học sinh, sinh viên; 1 hội nghị trong thanh niên công nhân, thanh niên đô thị; 1 hội nghị trong thanh niên công chức, viên chức, doanh nhân trẻ, lực lượng vũ trang) ; 3 hội nghị trong cán bộ Đoàn, Hội, Đội ở 3 miền Bắc, Trung, Nam; 1 hội nghị cán bộ chủ chốt T.Ư Đoàn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam, T.Ư Hội SVVN, Hội đồng Đội T.Ư.

Các cấp bộ Đoàn tổ chức diễn đàn “Đảng với thanh niên, thanh niên với Đảng”; đăng ký đảm nhận và thực hiện công trình gắn với các công trình dân sinh, phúc lợi xã hội, hỗ trợ nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thanh thiếu nhi, gắn với xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị…

Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động chào mừng, tôn vinh các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

T.Ư Đoàn cũng tổ chức các chương trình nhằm nâng cao chất lượng các hoạt động của Đoàn tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng và hệ thống chính trị. Trong đó, có các hoạt động lớn: Tổng kết 10 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn; tổng kết 5 năm Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 42 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2030”.

Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành có liên quan tổ chức tổng kết thực hiện Đề án: “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015 – 2020” theo Quyết định 1501/QĐ-TTg, ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp Bộ Nội vụ tham mưu tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030…

Cùng với đó, các cấp bộ Đoàn trong cả nước đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực, tạo khí thế thi đua lập thành tích chào mừng Đai hội Đảng, qua đó, củng cố niềm tin sắt son của người trẻ dưới sự lãnh đạo của Đảng.

MỚI - NÓNG