Công an vào cuộc vụ bất thường trong đấu giá đất nền ở Long An

TPO - Công an tỉnh Long An (PC03) đã yêu cầu Thanh tra tỉnh Long An cung cấp hồ sơ, tài liệu, kết luận thanh tra về việc bán đấu giá đất tại UBND thị xã Kiến Tường để Công an tỉnh nghiên cứu, rà soát, phục vụ công tác điều tra đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Có dấu hiệu thông thầu, dìm giá

Thanh tra tỉnh Long An vừa thông tin phản hồi PV báo Tiền Phong về việc tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại UBND thị xã Kiến Tường. Theo Thanh tra tỉnh Long An, đối với việc tổ chức đấu giá tài sản đất Khu dân cư Đô thị Sân bay giai đoạn 1 (343 lô nền), có 313 lô nền có 5 người mua hồ sơ (mỗi lô có 2 người) và trúng đấu giá với một mức giá gồm các ông bà: Nguyễn Quốc Bảo (116 lô), Lê Nguyễn Vũ Linh (35 lô), Nguyễn Quốc Thảo (97 lô), Vũ Thị Thu Thảo (29 lô) và Vũ Nguyễn Thị Diễm Thúy (36 lô).

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, ngày 2/4/2018, 5 người trúng đấu giá nêu trên đều làm hợp đồng ủy quyền cho Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Cát Tường tại xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để tư vấn, ký kết, thực hiện giao dịch thu chi và làm thủ tục ký kết hợp đồng đặt cọc, hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các lô đất.

Về trình tự, thủ tục đấu giá đất, Thanh tra tỉnh Long An cho biết, biên bản đấu giá tài sản đối với đấu giá 313 lô nền Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1 do Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam (SASC) thực hiện ngày 21-22/12/2017, thể hiện từ 13-19h21 và từ 7-17h39, không có nghỉ trưa là chưa phù hợp với thực tế diễn ra buổi đấu giá. Đồng thời 5 người mua hồ sơ (mỗi lô có 2 người) và trúng đấu giá 313 lô với 1 mức giá, sau đó làm hợp đồng ủy quyền cho Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Cát Tường để thực hiện kinh doanh, có dấu hiệu thông đồng, móc nối với người tham gia đấu giá khác để dìm giá gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước.

Từ đó, Đoàn Thanh tra đã tham mưu cho Chánh Thanh tra tỉnh kết luận tại điểm 2, phần III Kết luận thanh tra số 1115/KL-TTr ngày 27/7/2020. Xét thấy hành vi, dấu hiệu của 5 người tham gia đấu giá, Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam (SASC) và Công ty CP Kinh doanh Bất động sản Cát Tường có tình tiết phức tạp.

Để có cơ sở chuyển vụ việc sang cơ quan điều tra xem xét, xử lý theo quy định; căn cứ khoản 1, Điều 5 Thông tư Liên tịch số 03 ngày 18/10/2018, Thanh tra tỉnh Long An đã chủ trì, tổ chức họp liên ngành với Công an tỉnh (PC03), Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, đồng thời mời Ban Nội chính Tỉnh ủy cùng tham dự để xem xét dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Công an vào cuộc vụ bất thường trong đấu giá đất nền ở Long An ảnh 1 Công an tỉnh Long An (PC03) đã yêu cầu Thanh tra tỉnh Long An cung cấp hồ sơ, tài liệu, Kết luận thanh tra về việc tổ chức bán đấu giá tài sản đất tại UBND thị xã Kiến Tường.

Qua cuộc họp, các ngành có ý kiến: Chưa đủ cơ sở, điều kiện để xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, chỉ nhận định chưa chứng minh được thông đồng, dìm giá, số tiền gây thiệt hại. Sau khi nghe ý kiến của các ngành, rà soát lại hồ sơ, quy định, Thanh tra tỉnh xét thấy chưa đủ cơ sở pháp lý để chứng minh được việc có thông đồng, dìm giá, cũng như số tiền gây thiệt hại cụ thể.

Do vậy, Chánh Thanh tra tỉnh đã kết luận không chuyển hồ sơ đấu giá tài sản đất Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1 sang cơ quan điều tra. Sau khi Kết luận thanh tra được công bố, theo yêu cầu của Công an tỉnh Long An (PC03), Thanh tra tỉnh đã cung cấp hồ sơ, tài liệu, Kết luận thanh tra để Công an tỉnh nghiên cứu, rà soát, phục vụ công tác điều tra đảm bảo đúng quy định pháp luật.

Chủ trương đấu giá đất khi chưa xong hạ tầng

Trước đó, như Tiền Phong đã phản ánh, UBND thị xã Kiến Tường cho chủ trương đấu giá các lô đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đối với 3 khu: Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1, Khu dân cư 7 cặp đường vào Trường Chính trị, cụm dân cư Khu phố 9 khi chưa thảm nhựa đường giao thông là chưa đúng theo quy định. Ngoài ra, việc xác định giá đất khởi điểm các lô nền chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất, đồng thời xác định giá đất khi hạ tầng chưa hoàn chỉnh.

Về xác định giá đất khởi điểm, phòng Tài nguyên Môi trường đề xuất giá khởi điểm, phòng Tài chính Kế hoạch tham mưu UBND thị xã Kiến Tường thẩm định và phê duyệt giá khởi điểm theo phân cấp tại Quyết định số 58/2015/QĐ-UBND ngày 1/12/2015 và Quyết định số 41/2018/QĐ-UBND ngày 7/8/2018 của UBND tỉnh; việc xác định giá trên cơ sở giá trúng đấu giá năm trước liền kề, có nắm thông tin giá thị trường nhưng không có hồ sơ và nhân với tỷ lệ %, trong khi đó việc đầu tư hạ tầng các khu chưa hoàn chỉnh như thảm nhựa các tuyến đường và không lựa chọn tổ chức xác định giá đất đối với 6 Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1, Khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và Cụm dân cư Khu phố 9.

Đối với việc tổ chức đấu giá tài sản đất, Thanh tra nêu trách nhiệm của UBND thị xã Kiến Tường về việc cho chủ trương đấu giá các lô đất khi chưa hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật đối với 3 khu: Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1, Khu dân cư cặp đường vào Trường Chính trị và Cụm dân cư Khu phố 9 theo quy định tại khoản 1 Điều 41 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

Thanh tra tỉnh Long An cũng chỉ ra sai sót của của Phòng Tài chính Kế hoạch. Với vai trò được UBND thị xã giao tài sản bán đấu giá đã thiếu kiểm tra, giám sát dẫn đến Công ty TNHH Dịch vụ Đấu giá và Tư vấn Miền Nam ghi nhận biên bản bán đấu giá đối với 313 lô nền dự án Khu đô thị Sân bay giai đoạn 1 chưa phù hợp với thời gian thực tế.

Đối với Phòng Tài nguyên Môi trường, phải chịu trách nhiệm trong việc xác định giá đất khởi điểm các lô nền chưa đúng về trình tự, thủ tục, phương pháp định giá đất quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ và Điều 3 Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ Tài nguyên Môi trường.

MỚI - NÓNG