Con người sử dụng bao nhiêu phần trăm bộ não?

Nhờ các công nghệ như chụp cộng hưởng và chụp cắt lớp, các nhà khoa học đã kết luận mọi bộ phận của não đều hoạt động, ngay cả trong giấc ngủ.