Có 2 kết quả :

Theo dự kiến có khoảng hơn 2.300 hộ dân phải di dời khỏi khu vực để phục vụ tuyến đường “đắt nhất hành tinh”. Ảnh: Hoàng Mạnh Thắng

Thu hồi, đấu giá đất hai bên đường mới mở: Không còn những con đường đắt nhất hành tinh

TP - Theo các chuyên gia, thay vì giải tỏa đất chỉ để làm dự án hạ tầng, nhà nước giải tỏa thêm đất hai bên đường để đấu giá lấy kinh phí làm dự án hạ tầng. Điều này giúp tạo nguồn thu cho nhà nước và sẽ không còn xuất hiện những con đường “đắt nhất hành tinh”.