Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba

Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba
TPO - Cuộc thi Người đẹp siêu vòng 3 vốn là "đặc sản" của Brazil. Thế nên, chẳng có lý do gì khiến chủ nhà World Cup 2014 không tổ chức một cuộc thi "Miss Butt World Cup". Dưới đây là những gương mặt lọt vào chung kết cuộc thi này.
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 1
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 2
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 3
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 4
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 5
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 6
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 7
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 8
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 9
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 10
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 11
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 12
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 13
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 14
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 15
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 16
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 17
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 18
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 19
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 20
Có một World Cup 'bỏng rẫy' với 11 người đẹp siêu vòng ba ảnh 21
Theo Theo Dailymail