Có 2 kết quả :

Vì sao Đa-vit hủy sô?

Vì sao Đa-vit hủy sô?

TP - Lại nói về chuyện ảo thuật gia trứ danh Đa-vit Cô-phơ-phin sang Trung Quốc biểu diễn màn đi xuyên qua Vạn Lý Trường Thành. Hôm ấy cả ngàn vạn người cứ gọi là mắt tròn mắt dẹt. Từ phía Bắc thành, như người tàng hình, Đa-vít xuyên thành qua phía Nam.