Có 3 kết quả :

Trường Sa, vẳng tiếng chuông chùa

Trường Sa, vẳng tiếng chuông chùa

TP - Trường Sa - trong hình dung của những người chưa từng đặt chân tới - thật xa ngái khó bề nghĩ lường. Trường Sa - trong thân nhân những người lính đảo - là nỗi thương nhớ khắc khoải khôn nguôi.