Có 3 kết quả :

Việt Nam Phật quốc tự ở đất Phật Lumbini

Tận thấy đất Phật Lâm Tỳ Ni

TP - Lumbini (Lâm Tỳ Ni) thuộc Vương quốc Nepal nằm dưới chân nóc nhà thế giới Himalaya được xem là nơi sinh hạ của Đức Phật. Đến Lumbini vào ngày cuối năm, tôi như được trở lại làng quê Việt Nam những năm 1990.