Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu tận dụng '14 ngày vàng' chống dịch COVID-19

TPO - Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong vừa yêu cầu người dân cùng các tổ chức, đơn vị thực hiện "những việc cần làm ngay" nhằm chung tay tận dụng '14 ngày vàng' trong phòng chống dịch COVID-19.
Những việc cần làm ngay để cùng TPHCM chung tay phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đồ họa Văn Minh