Có 3 kết quả :

Nhân sự mới tại tỉnh Nghệ An

Nhân sự mới tại tỉnh Nghệ An

TPO - Ngày 29/11, tại tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Vinh (Nghệ An), khóa XXI, nhiệm kỳ 2016 – 2021, ông Trần Ngọc Tú được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2016 – 2021 với số phiếu tuyệt đối 36/36 phiếu bầu.