Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo tiếp nhận CLB bóng đá

Chủ tịch Thanh Hóa chỉ đạo tiếp nhận CLB bóng đá
TPO - Sau khi Công ty cổ phần bóng đá FLC Thanh Hóa có công văn đề nghị UBND tỉnh tiếp nhận lại CLB bóng đá Thanh Hóa (tháng 11/2018), chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến chỉ đạo giao Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa tiếp nhận, quản lý đội bóng này.

Theo đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa tại Công văn số 3781-CV/VPTU (ngày 12/12/2018) về việc giao tiếp nhận, quản lý hoạt động CLB bóng đá Thanh Hóa, chủ tịch UBND tỉnh vừa có công văn giao Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa tiếp nhận, quản lý, tổ chức hoạt động CLB bóng đá này. Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa căn cứ các quy định hiện hành, khẩn trương tiến hành thành lập CLB bóng đá Thanh Hóa theo mô hình Công ty TNHH một thành viên để quản lý hoạt động của đội bóng đá Thanh Hóa.

CLB bóng đá Thanh Hóa - Công ty TNHH một thành viên hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Luật thể dục - thể thao, Quy chế bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam và các quy định hiện hành; chịu sự quản lý về chuyên môn của Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao các sở, ngành liên quan kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ Liên đoàn bóng đá Thanh Hóa xây dựng mô hình quản lý, phương án sắp xếp, bố trí nhân sự, tổ chức hoạt động của CLB bóng đá Thanh Hóa đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định của pháp luật.

Sở Văn hóa - Thể thao và du lịch, Liên đoàn bóng đá, CLB bóng đá Thanh Hóa quan tâm, động viên, làm tốt công tác tư tương đối với cán bộ, viên chức, cầu thủ, huấn luyện viên để yên tâm công tác; tập trung đào tạo bóng đá trẻ, xây dựng đội bóng mang bản sắc xứ Thanh; vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tài trợ cho CLB bóng đá Thanh Hóa, để chuẩn bị điều kiện tốt cho mùa giải bóng đá năm 2019.

MỚI - NÓNG