Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam

TPO - Viện lịch sử Công an đã sưu tầm, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - Biên niên sự kiện và tư liệu lịch sử (1945-1969)".

Nhân 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh  (19/5/1890-19/5/2015), hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Viện lịch sử Công an đã sưu tầm tư liệu, biên soạn và xuất bản cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam - Biên niên sự kiện và tư liệu lịch sử (1945-1969)”.

Cuốn sách gồm 3 phần chính:

Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam ảnh 1 Bìa cuốn sách

Phần thứ nhất gồm 152 sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam, được trình bày theo hình thức biên niên.
Phần thứ hai đăng nguyên văn 46 bài nói, bài viết, thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết về Công an nhân dân Việt Nam.

Phần thứ ba bao gồm 72 hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân và những phần thưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Đây là cuốn sách đầu tiên đã hệ thống hóa những tư liệu, hình ảnh, sự kiện lịch sử về Chủ tịch Hồ Chí Minh với Công an nhân dân Việt Nam từ khi lực lượng Công an được thành lập đến khi Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời (1945 – 1969).

Nội dung cuốn sách này giúp cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng hiểu rõ hơn, sâu sắc hơn về quan điểm Công an nhân dân, về phương pháp, cách thức tổ chức, giáo dục, rèn luyện lực lượng Công an nhân dân của Chủ tịch Hồ Chí Minh; đồng thời thể hiện lòng tôn kính của cán bộ, chiến sĩ công an đối với lãnh tụ Hồ Chí Minh kính yêu.

Sách in trên khổ giấy 16x24, dày 388 trang do Nhà xuất bản Công an nhân dân ấn hành và ra mắt bạn đọc trong tháng 5/2015. 
  

MỚI - NÓNG