Có 2 kết quả :

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình cùng đại diện Doanh nghiệp Xuân Trường. Ảnh: L.S

Những cố gắng, nỗ lực đã làm nên một kỳ Đại lễ Vesak đáng nhớ

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, với sự cố gắng, nỗ lực của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, doanh nghiệp Xuân Trường, sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Đảng, Nhà  nước, sự ủng hộ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành, địa phương liên quan và đặc biệt là tỉnh Hà Nam đã tạo nên một kỳ Đại lễ Vesak đáng nhớ.