Có 1 kết quả :

Chọn Sài Gòn làm quê hương thứ hai

Chọn Sài Gòn làm quê hương thứ hai

TP - Dù là người nước ngoài nhưng khi sống ở Sài Gòn một thời gian họ đều chọn mảnh đất này làm quê hương thứ hai. Với họ, Sài Gòn có rất nhiều điều thú vị mà càng sống, họ càng có cơ hội để trải nghiệm, để khám phá và gắn bó cuộc đời mình.