Chính sách dành cho dân tộc thiểu số chưa đủ mạnh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh bày tỏ sự đồng tình có hệ thống chính sách thống nhất từ Trung ương và chính sách linh hoạt ở địa phương. “Chính sách dành cho dân tộc thiểu số chưa đủ mạnh nên mong địa phương bám sát chính sách của Trung ương để thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn”, ông Lềnh nói.

Sáng 7/6, Quốc hội tiếp tục chất vấn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh những vấn đề trong lĩnh vực dân tộc được các đại biểu Quốc hội đặt ra trong chiều qua.

Chính sách dành cho dân tộc thiểu số chưa đủ mạnh ảnh 1

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh. Ảnh: Như Ý

Trả lời tranh luận của đại biểu Phan Thái Bình (Quảng Nam) về cơ chế chính sách thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết hệ thống chính sách về lĩnh vực này có ở cả Trung ương và địa phương.

Chính sách của Trung ương bao gồm các luật, các văn bản của Trung ương ban hành làm cơ sở địa phương xây dựng chính sách cụ thể hóa vào bối cảnh cụ thể của từng địa phương, nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, các hoạt động xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp ở địa phương

Qua ý kiến của đại biểu, Bộ trưởng bày tỏ sự đồng tình có hệ thống chính sách thống nhất từ Trung ương và chính sách linh hoạt ở địa phương. “Chính sách dành cho dân tộc thiểu số chưa đủ mạnh nên mong địa phương bám sát chính sách của Trung ương để thu hút đầu tư mạnh mẽ hơn”, ông Lềnh nói.

Về tranh luận của đại biểu Vũ Thị Lưu Mai (Hà Nội) trong triển khai Chương trình mục tiêu về kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc, Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết, nghị quyết của Quốc hội đặt mục tiêu tập trung nguồn lực bố trí cho địa phương. Tất cả có 10 dự án đều phân cấp, thẩm quyền về cho từng địa phương, còn Trung ương ban hành thông tư hướng dẫn, kiểm tra giám sát và hướng dẫn địa phương.

Bộ trưởng Hầu A Lềnh cho biết, nguồn lực đầu tư giai đoạn này đã bố trí 104.000 tỷ đồng, trong đó có 50.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Trong đó, cơ cấu vốn sự nghiệp nhiều hơn vốn ngân sách do đây là tính đặc thù của chương trình mục tiêu quốc gia này.

Tuy nhiên, trong quá trình ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn của các bộ ngành có một số vấn đề nảy sinh, ví dụ hệ thống văn bản quy định về tiêu chuẩn định mức còn mâu thuẫn, chồng chéo, chưa thống nhất với nhau. Ủy ban Dân tộc đã tiếp thu, tổng hợp và Chính phủ đã giao rà soát các văn bản có chồng chéo. Đến nay, đã rà soát xong các văn bản này.

MỚI - NÓNG