Có 1 kết quả :

Mỗi ngày có 3 người chết vì tai nạn lao động ​

Mỗi ngày có 3 người chết vì tai nạn lao động ​

TPO - Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trong năm 2018, cả nước đã xảy ra 7.997 vụ tai nạn lao động, làm 1.039  người chết, trung bình gần 3 người/ngày, 1.939 người bị thương nặng; so với năm 2017 giảm về số vụ và số người chết, song tăng số nạn nhân nữ.