Chân dung tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa

TPO - Theo Quyết định số 06-QĐNS/TW ngày 18/2/2021, Bộ Chính trị phân công Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.
Chân dung tân Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa ảnh 1