Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường

TPO - Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII đã bầu ông Phan Việt Cường tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020-2025.
Chân dung Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường ảnh 1