Chân dung Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

TPO - Ngày 12/10, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu ông Vương Đình Huệ giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với số phiếu đạt 100%.
Chân dung Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ ảnh 1