Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

TPO - Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII đã bầu 4 người làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm ông Chu Ngọc Anh, bà Nguyễn Thị Tuyến, ông Nguyễn Văn Phong và ông Nguyễn Ngọc Tuấn.
Chân dung 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1