Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Chấn chỉnh đấu giá đất 'vàng', không để xảy ra thông đồng và móc ngoặc

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các địa phương chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng”, đồng thời không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá.

Bộ Tài nguyên và Môi trường (Bộ TN-MT) vừa có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đề nghị tăng cường công tác quản lý đất đai.

Theo Bộ TN-MT, việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất tại một số nơi còn hạn chế, làm ảnh hưởng đến sự phát triển lành mạnh của thị trường bất động sản, đặc biệt là thị trường quyền sử dụng đất ở.

Đáng chú ý, có trường hợp không đưa đất vào sử dụng, chậm đưa đất vào sử dụng nhưng chưa được xử lý triệt để; quá tải trong tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính về đất đai tại một số địa phương.

Chấn chỉnh đấu giá đất 'vàng', không để xảy ra thông đồng và móc ngoặc ảnh 1

Bộ TN-MT yêu cầu các địa phương chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng”.

Để khắc phục tình trạng này, Bộ TN-MT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, trong đó tập trung vào việc thực hiện đúng quy định các trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất, nhất là những khu đất “vàng” sau khi rà soát, sắp xếp lại các cơ sở nhà, đất của Nhà nước để chống thất thu cho ngân sách nhà nước và phòng chống tiêu cực, tham nhũng trong lĩnh vực đất đai.

Đồng thời, chỉ đạo tổ chức lập phương án đấu giá quyền sử dụng đất chi tiết, để tổ chức theo dõi, kiểm tra. Trong phương án đấu giá quyền sử dụng đất phải quy định rõ điều kiện của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá (năng lực về tài chính, kỹ thuật, ký quỹ, nguồn vốn của chủ đầu tư, thời gian đưa đất vào sử dụng theo đúng tiến độ nếu trúng đấu giá…); làm tốt công tác xác định giá khởi điểm bảo đảm giá khởi điểm phù hợp với giá thị trường.

Ngoài ra, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn đảm bảo công khai minh bạch, cạnh tranh bình đẳng, không để xảy ra tình trạng thông đồng, móc ngoặc trong các cuộc đấu giá.

Cùng với đó, đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất cụ thể để thu nghĩa vụ tài chính đối với các dự án đã có quyết định giao đất, cho thuê đất. Tăng cường chỉ đạo việc phối hợp và làm rõ trách nhiệm giữa các cơ quan định giá đất, Hội đồng thẩm định giá đất để tổ chức thực hiện tốt việc quản lý, xác định giá đất cụ thể, bảo đảm tính đúng, tính đủ theo quy định.

Minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất

Bộ TN-MT cũng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương công khai, minh bạch thông tin quy hoạch sử dụng đất, đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ trong hệ thống quy hoạch, bao gồm quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch tỉnh, quy hoạch sử dụng đất cấp huyện và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác có liên quan

Đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất về cơ sở dữ liệu, bản đồ giữa quy hoạch sử dụng đất quốc gia với quy hoạch tỉnh, giữa quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; giữa kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện với quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

MỚI - NÓNG