Lạm thu trong trường học:

Chấm dứt tình trạng lợi dụng danh nghĩa ban đại diện cha mẹ học sinh

Đầu năm học mới, họp phụ huynh luôn là nỗi ám ảnh với phụ huynh
Đầu năm học mới, họp phụ huynh luôn là nỗi ám ảnh với phụ huynh
TPO - Ban đại diện cha mẹ học sinh không được quyên góp của người học hoặc gia đình người học các khoản ủng hộ không theo nguyên tắc tự nguyện hoặc không phục vụ trực tiếp cho hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh. Không quy định mức kinh phí ủng hộ bình quân cho các cha mẹ học sinh.

Đó là nội dung liên quan đến kinh phí hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh vừa được Sở GD&ĐT Hà Nội ban hành tại văn bản hướng dẫn tăng cường công tác quản lý thu chi năm học 2018-2019.

Theo đó, đối với các khoản thu ngoài học phí tại các trường công lập, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhậ trên từng địa bàn.

Đối với việc dạy thêm, học thêm, Sở yêu cầu nhà trường tổ chức thu, chi và công khai thanh quyết toán tiền học thêm thông qua bộ phận tài vụ của nhà trường; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu, chi tiền học thêm.

Đối với khoản thu về quần áo đồng phục, quần áo thể dục thể thao phù hiệu, phụ huynh học sinh và ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức thực hiện may hoặc mua đồng phục theo đúng quy định.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng yêu cầu chấm dứt việc thu chi khoản đống góp tự nguyện để sưa chữa nhỏ hoặc mua sắm trang thiêt bị của nhà trường.

Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh, Sở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu không được thu các khoản như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường; trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh; vệ sinh lớp học, vệ sinh trường; khen thưởng cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên nhà trường; mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dung dạy học cho trường, lớp học hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường; hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy thọc và các hoạt động giáo dục; sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình nhà trường.

Như vậy, ngoài khoản thu phục vụ hoạt động thì Ban đại diện cha mẹ học sinh không được thu thêm bất cứ khoản nào khác.

MỚI - NÓNG