Có 1 kết quả :

Đăng ký Học Cao đẳng Ngoại ngữ Việt Nam ở đâu?

Đăng ký Học Cao đẳng Ngoại ngữ Việt Nam ở đâu?

Những năm gần đây Các khóa học của Trường Cao đẳng Ngoại Ngữ và Công Nghệ Việt Nam đã và đang được đông đảo thí sinh quan tâm và lựa chọn theo học. Bởi vì, theo những nghiên cứu và phân tích về ngành nghề thì nhân lực Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Hàn, Trung đã qua đào tạo bài bản chính quy hiện đã và đang ở tình trạng thiếu hụt rất lớn trong những năm tới đây.