Có 8 kết quả :

Sông Hương hôm nay: ngột ngạt và quá tải

Câu chuyện của dòng sông

TP - Đó là dự án nghệ thuật cộng đồng mà mọi người dân đang sinh sống, làm việc tại Huế, đặc biệt là cư dân vạn đò trên sông Hương, đều cùng tham gia.