Có 3 kết quả :

Nhận diện bé sơ sinh thông minh

Nhận diện bé sơ sinh thông minh

Khi con chưa biết đọc biết viết, chưa đến trường để có thể dựa vào điểm số mà đánh giá trí thông minh của trẻ thì làm thế nào và bằng cách nào để biết, con có phải là một đứa trẻ “thông minh từ bé” hay không?