Cà Mau tạm dừng hoạt động Sở Chỉ huy và các Tiểu ban phòng, chống dịch COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/5, UBND tỉnh Cà Mau có quyết định về việc tạm dừng hoạt động Sở Chỉ huy và các Tiểu ban phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh.
Cà Mau tạm dừng hoạt động Sở Chỉ huy và các Tiểu ban phòng, chống dịch COVID-19 ảnh 1

Dịch COVID-19 có chiều hướng giảm mạnh, tỉnh Cà Mau cho tạm dừng Sở Chỉ huy và các Tiểu ban phòng, chống dịch.

Theo quyết định này, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan rút lực lượng làm nhiệm vụ tại Sở Chỉ huy và các Tiểu ban phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau về cơ quan, đơn vị.

“Nếu tình hình dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ cho kích hoạt lại ngay các lực lượng để tham gia Sở Chỉ huy”, quyết định nêu rõ.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Y tế chủ động phối hợp thực hiện các nhiệm vụ về phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tổng hợp, báo cáo định kỳ tình hình phòng chống dịch COVID-19 theo quy định.

Thường xuyên cập nhật, theo dõi, dự báo diễn biến dịch bệnh trong và ngoài tỉnh để tham mưu, chỉ đạo kịp thời. Nếu dịch bệnh diễn biến phức tạp, kịp thời tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh kích hoạt lại hoạt động của Sở Chỉ huy.

Ngoài ra, căn cứ quyết định này, UBND cấp huyện, cấp xã chỉ đạo cho tạm dừng hoạt động của Trung tâm chỉ huy, Ban Chỉ huy cùng cấp; đồng thời chuẩn bị các điều kiện, khi cần thiết cho kích hoạt lại ngay hoạt động để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Được biết, Sở Chỉ huy và các Tiểu ban phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Cà Mau được thành lập theo Quyết định số 1569/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Nhiệm vụ của Sở Chỉ huy là tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh quyết định các chủ trương, kế hoạch, biện pháp, phương án phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.

Sở Chỉ huy cũng sẽ thực hiện nhiệm vụ dự báo tình huống, khả năng có thể xảy ra các cấp độ dịch, chủ động đề xuất các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; tiếp nhận và xử lý thông tin liên quan đến dịch COVID-19 và hoạt động lợi dụng tình hình dịch bệnh để phá hoại, gây rối, mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, xử lý việc tuyên truyền, phát tán thông tin sai sự thật.

Đồng thời, Sở Chỉ huy sẽ kịp thời chỉ đạo và chịu trách nhiệm xử lý khó khăn, vướng mắc; các đề xuất, kiến nghị về công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo, giải quyết hoặc báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết.

MỚI - NÓNG
Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An
Phê chuẩn Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký Quyết định số 292/QĐ-TTg phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An nhiệm kỳ 2021 – 2026 đối với ông Huỳnh Văn Sơn, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An.