Có 3 kết quả :

Dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông sử dụng vốn vay ODA chậm tiến độ, tăng vốn đầu tư nhiều lần. ẢNH:SỸLỰC.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cảnh báo bẫy 'ODA và vay ưu đãi'

TP - Bộ KH&ÐT vừa trình Chính phủ Báo cáo Ðịnh hướng thu hút, quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi. Theo đó, Bộ KH&ÐT chỉ ra nguy cơ Việt Nam rơi vào bẫy “ODA và vay ưu đãi”; đề xuất giải pháp sử dụng vốn ODA trong giai đoạn tới.