Bình Dương kỷ luật Giám đốc Sở GT-VT

Bình Dương kỷ luật Giám đốc Sở GT-VT
Ban chấp hành Tỉnh uỷ Bình Dương đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo 8 đảng viên là cán bộ có liên quan trách nhiệm, trong đó có 1 Phó Giám đốc sở.

> Thanh tra toàn diện hai DN công ích lương “khủng”
> TPHCM tiếp tục thanh tra 3 Cty công ích

Theo báo cáo của Tỉnh uỷ Bình Dương, sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay", các cấp uỷ Đảng của tỉnh đã tiến hành xử lý kỷ luật 2 tập thể và kiểm điểm rút kinh nghiệm 5 tập thể; kiểm điểm rút kinh nghiệm 3 cá nhân và xử lý kỷ luật 25 cá nhân (gồm 3 cách chức, 3 giáng cấp hạ bậc lương, 6 cảnh cáo, 13 khiển trách và 6 trường hợp chờ xác minh làm rõ sẽ xử lý sau).

Ban chấp hành Tỉnh uỷ đã thi hành kỷ luật cảnh cáo Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Giao thông - Vận tải; Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ thi hành kỷ luật từ khiển trách đến cảnh cáo 8 đảng viên là cán bộ có liên quan trách nhiệm, trong đó có 1 Phó Giám đốc sở.

Cũng theo Tỉnh uỷ Bình Dương, ngay sau kiểm điểm, các cấp uỷ Đảng đã đề ra kế hoạch, triển khai những công việc trọng tâm với giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã tập trung chỉ đạo quyết liệt việc các cấp, các ngành tiến hành rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, chấn chỉnh lề lối làm việc, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nâng cao ý thức phục vụ người dân của đội ngũ cán bộ, công chức gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Đồng thời, xây dựng và triển khai kế hoạch luân chuyển cán bộ; qua đó, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ chuẩn bị một bước nhân sự cho nhiệm kỳ tiếp theo; giao Ủy Ban kiểm tra Tỉnh uỷ tiến hành kiểm tra làm rõ việc mất đoàn kết nội bộ, để xảy ra sai phạm trong tổ chức đấu thầu công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước tại Sở Giao thông-Vận tải để xử lý đúng theo mức độ sai phạm.

Bên cạnh đó, tiến hành kiểm điểm bổ sung đối với Ban thường vụ Huyện ủy Dầu Tiếng về trách nhiệm lãnh đạo đối với cơ quan nội chính huyện; lãnh đạo Cục Thuế về trách nhiệm người đứng đầu đối với những biểu hiện nhũng nhiễu doanh nghiệp; lãnh đạo Hội Chữ Thập đỏ tỉnh về khắc phục những thiếu sót theo kết luận thanh tra tài chính...

Đối với cấp uỷ địa phương, qua kiểm điểm, có 34 cá nhân được đề nghị giao Ủy ban Kiểm tra và các cơ quan chức năng địa phương xác minh làm rõ một số vấn đề như: vi phạm quy định trong công tác tuần tra, kiểm soát của lực lượng công an; vi phạm đạo đức, lối sống của cán bộ, thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, quản lý; vi phạm trong việc tự ứng cử khi được sự giới thiệu của cấp uỷ có thẩm quyền; sử dụng nguồn quỹ đơn vị sai quy định .

Theo TTXVN

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG