Bị tố dàn dựng cảnh con đứng dưới nắng nóng: Người mẹ nói gì?

Nhận sai khi thêu dệt nội dung để con ở cổng trường đứng nắng vì bức xúc việc cô giáo phê bình học sinh đến sớm, nhưng phụ huynh khẳng định không dàn dựng vụ việc.

Có thể bạn quan tâm