Có 1 kết quả :

Đại biểu bỏ phiếu tại hội nghị. (Nguồn: THX/TTXVN)

Bầu Tổng Thư ký Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội Trung Quốc

Tân Hoa Xã đưa tin sáng 17/3, sau khi bầu các chức danh Chủ tịch nước, Chủ tịch Quân ủy trung ương, Phó Chủ tịch nước, và Chủ tịch Đại hội Đại biểu nhân dân toàn quốc (Quốc hội) Trung Quốc, Hội nghị toàn thể lần thứ năm Kỳ họp thứ nhất Quốc hội Trung Quốc Khóa XIII đã bầu Tổng Thư ký Quốc hội và các Phó Chủ tịch Quốc hội Khóa XIII.