Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025

TPO - Chiều 25/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 25 ủy viên.
Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 1 Chiều 25/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XXIII nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức.
Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 2 Đại hội đã nghe tóm tắt Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn khoá XXII trình Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020; Dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ T.Ư Đoàn lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025...
Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 3 Đại hội đã thông qua đề án nhân sự Ban chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 với yêu cầu độ tuổi (dưới 40 từ 15% trở lên, từ 40 - 50 tuổi đảm bảo ít nhất trên 50%; còn lại là trên 50%), phấn đấu tỉ lệ nữ từ 15% trở lên...
Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 4 Cũng theo đề án nhân sự, ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đáp ứng các tiêu chuẩn, như: trình độ chuyên môn từ Đại học trở lên; trình độ lý luận chính trị cử nhân, cao cấp hoặc tương đương...
Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 5 Đại hội thông qua danh sách giới thiệu 28 ứng cử viên để tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 6 Các đại biểu tham dự Đại hội bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 7 Kết quả, Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 25 ủy viên.
Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 8
Bầu 25 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 ảnh 9
MỚI - NÓNG