Bắt đầu từ năm nay, địa phương có thể đặt hàng đào tạo giáo viên

0:00 / 0:00
0:00
Sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Như Ý
Sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ảnh: Như Ý
TPO - UBND cấp tỉnh/thành phố xác định nhu cầu sử dụng giáo viên mới từ đó xác định số lượng chỉ tiêu giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo giáo viên cho năm tuyển sinh gửi Bộ GD&ĐT tổng hợp. Bộ GD&ĐT xác định và thông báo chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên.

Các địa phương phải bố trí kinh phí đào tạo giáo viên theo yêu cầu

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi UBND các tỉnh/ thành phố (gọi tắt là các tỉnh), các cơ sở giáo dục đại học đào tạo giáo viên, các bộ/ngành có cơ sở đào tạo giáo viên, các trường cao đẳng đào tạo ngành giáo dục mầm non về hướng dẫn thực hiện phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên theo nhu cầu xã hội.

Bộ GD&ĐT cho biết UBND các tỉnh xác định nhu cầu sử dụng giáo viên mới, lập dự toán và bố trí kinh phí, thực hiện giao nhiệm vụ đào tạo đối với các cơ sở đào tạo trực thuộc, đặt hàng đào tạo các cơ sở đào tạo giáo viên khác để đáp ứng nhu cầu sử dụng giáo viên của địa phương.

Cơ sở đào tạo giáo viên trực thuộc địa phương nhận nhiệm vụ đào tạo giáo viên cho địa phương trên cơ sở phù hợp với chỉ tiêu tuyển sinh được Bộ GD&ĐT thông báo và nhu cầu sử dụng của địa phương và có thể nhận đặt hàng của các địa phương khác.

Các cơ sở đào tạo giáo viên nói chung nhận đặt hàng hoặc tham gia đấu thầu đào tạo giáo viên cho các địa phương theo chỉ tiêu tuyển sinh hằng năm được Bộ GD&ĐT thông báo.

Bộ GD&ĐT xác định và thông báo chỉ đào tạo giáo viên đối với các cơ sở đào tạo giáo viên. Công khai thông tin về tuyển sinh và đào tạo của các cơ sở đào tạo giáo viên trên cả nước để các địa phương, người học tham khảo.

Người học phải có cam kết

Về nội dung, giao nhiệm vụ đặt hàng, Bộ GD&ĐT cho biết UBND cấp tỉnh tổ chức thực hiện việc rà soát, thống kê nhu cầu đào tạo từng trình độ, cấp học, ngành học, từ đó xác định số lượng chỉ tiêu giao nhiệm vụ đặt hàng hoặc đấu thầu đào tạo giáo viên cho năm tuyển sinh và gửi Bộ GD&ĐT.

Các cơ sở đào tạo giáo viên xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh các ngành đào tạo giáo viên và gửi về Bộ GD&ĐT theo quy định hiện hành. Bộ xác định và thông báo chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên theo quy định.

Bộ GD&ĐT cũng cho hay các tỉnh cũng phải dự kiến phương án và giải pháp xử lý trong trường hợp số lượng sinh viên đăng ký về địa phương vượt quá dự kiến nhu cầu đào tạo của địa phương hoặc trường hợp thiếu sinh viên trúng tuyển đăng ký về địa phương so với nhu cầu đào tạo để sử dụng của địa phương.

Các cơ sở đào tạo giáo viên có nhiệm vụ hướng dẫn, thông báo tới sinh viên trúng tuyển về chỉ tiêu đào tạo được các địa phương giáo nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu, các thông tin liên quan để sinh viên trúng tuyển đăng ký, cam kết tham gia học tập, công tác theo nhu cầu đào tạo và sử dụng giáo viên của địa phương ngay sau khi có kết quả trúng tuyển đối với mỗi đợt tuyển sinh.

Sinh viên nộp đơn đề nghị hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt đến cơ sở đào tạo giáo viên và có thể đề nghị được hưởng hỗ trợ và cam kết bồi hoàn học phí, chi phí sinh hoạt theo thứ tự nguyện vọng đối với các địa phương có nhu cầu tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp về làm việc tại địa phương.

Bộ GD&ĐT xác định và thông báo chỉ tiêu cho các cơ sở đào tạo giáo viên trên cổng thông tin của Bộ trước ngày 15/5.

UBND cấp tỉnh hoàn thành giao nhiệm vụ đặt hàng đào tạo giáo viên đối với các cơ sở đào tạo giáo viên trước ngày 15/6.

MỚI - NÓNG